skartacia dokumentov mSkartácia dokumentov sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na špeciálne upravených strojoch na prúžky podľa normy DIN 66399.

Prúžky sú následne premiešané vzduchom v transportnom potrubí, ktorým sú prepravené do plne automatizovaného, veľkokapacitného lisovacieho zariadenia, kde prebieha ich ďalšie premiešanie a zlisovanie do transportných balíkov. Takto spracované znehodnotené dokumenty sú dopravované do spracovateľských papierenských kombinátov na recykláciu.