Dokumenty sa triedia na triediacej linke, kde je oddelený kancelársky papier, kartón, euroobaly, spinky a iný kovový viazací materiál, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie skartovacieho stroja.

triedenie dokumentov