zvoz dokumentov mPrebieha na základe objednávky, kde zákazník uvedie približné množstvo dokumentov určených na skartáciu a dohodne si termín odvozu.

Preprava dokumentov sa realizuje vozidlami s uzamykateľným priestorom, vybavenými GPS systémom. Po prevzatí dokumentov sa vystaví zákazníkovi preberací protokol.

objednavka zvozu